ფოთის სამაშველო-სახანძრო სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა. » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» » ფოთის სამაშველო-სახანძრო სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა.

ფოთის სამაშველო-სახანძრო სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის N1147844 წერილის საფუძველზე ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მიერ ჩატარებულ იქნა შესაბამისი სამუშაოები ქალაქის ფოთის მერიის დაქვემდებარებაში არსებული სამაშველო-სახანძრო სამსახურის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით.
ქ. ფოთის მონიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის 22-ე რიგგარეშე სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით, ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცა თანხმობა ინვენტარიზაციის შედეგად დადგენილი ქონება და დოკუმენტაცია გადასცეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს.
საქართველოს „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესაბ “ კანონის შესაბამისად, 2015 წლის 11 იანვრიდან ფოთის სამაშველო-სახანძრო სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა.
წყარო: გაზეთი "ნიკოლაძის გზით"
1596
    

კომენტარები -
0

რეკლამა