სპეციალური სამაშველო-ტაქტიკური მომზადება » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» » სპეციალური სამაშველო-ტაქტიკური მომზადება

სპეციალური სამაშველო-ტაქტიკური მომზადება


1.საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების დროს საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ორგანიზება

2.საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების დროს საავარიო-სამაშველო სამუშაოების შესრულების მეთოდები

3.სხვადასხვა მიზეზების (ბუნებრივი, ტექნოგენური ან ხანძრებით) შედეგად გამოწვეული შენობა-ნაგებობების ნგრევის ზონებში საძიებო და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების წარმოების ორგანიზება

4.სხვადასხვა მიზეზების (ბუნებრივი, ტექნო¬გენური ან ხანძრებით) შედეგად გამოწვეული შენობა-ნაგებობების ნგრევის ზონებში საძიებო და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების მეთოდები, ნგრევის ზონიდან ადამიანთა ან მატერიალურ ფასეულობათა ევაკუაციისა და ნანგრევებში მოყოლილ დაზარალებულთა გამოყვანის ხერხები

5.შენობა-ნაგებობებზე და სხვადასხვა დახრის ფერდობებზე მაღლივი საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ორგანიზება, ჩატარების მეთოდები და ხერხები

6.საძიებო და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ორგანიზება და ჩატარება ბუნებრივ, ხელოვნურ წყალსატევებზე და სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული წყალდიდობების დროს
584
    

კომენტარები -
0

რეკლამა