ხანძრის ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება რა ფაქტორებთანაა არის დაავშირებული ?
> კითხვა და პასუხი > ხანძრის ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება რა ფაქტორებთანაა არის დაავშირებული ?

ხანძრის ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება რა ფაქტორებთანაა არის დაავშირებული ?


13-02-2016, 18:08. ავტორი: amuri კითხვა: ხანძრის ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება რა ფაქტორებთანაა არის დაავშირებული ?

პასუხი: ხშირად პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს მონაწილეთა მაღალი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური დატვირთვის, მაღალი რისკის, აგრეთვე მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის პირდაპირი საშიშროების პირობებში.
გადიდება