რას ნიშნავს სიტყვა „ტაქტიკა“?
> კითხვა და პასუხი > რას ნიშნავს სიტყვა „ტაქტიკა“?

რას ნიშნავს სიტყვა „ტაქტიკა“?


3-08-2015, 13:50. ავტორი: amuri სიტყვა „ტაქტიკა“ ნიშნავს რომელიმე მოქმედების ხერხების შეთვისებას, რომელიც მიმართულია განსაზღვრული მიზნისაკენ მისაღწევად.
–აქედან სახანძრო ტაქტიკა წარმოადგენს მოქმედებების ხერხებს – მიმართულს ხანძრის წარმატებით ლიკვიდაციისაკენ.
გადიდება