რა ფერისაა წყალი, წყლის დამახასიათებელი თვისებები და ფიზიკური მდგომარეობა?
> კითხვა და პასუხი > რა ფერისაა წყალი, წყლის დამახასიათებელი თვისებები და ფიზიკური მდგომარეობა?

რა ფერისაა წყალი, წყლის დამახასიათებელი თვისებები და ფიზიკური მდგომარეობა?


3-08-2015, 13:46. ავტორი: amuri სუფთა წყალს ფერი არა აქვს. წყალს მაშინ აქვს ფერი, თუ მასში გახსნილია ორგანული და არაორგანული ნაერთები.
წყალს ახასიათებს და აქვს კარგი წვეთადობა. 100გრდუს ტემპერატურაზე. ერთი ლიტრა წყალს შეუძლია მოგვცეს 17000 ლიტრი ორთქლი. ერთი ატმოსფერული წნევით ჩვენ შეგვიძლია წყალი ავიყვანოთ 10,33 მეტრ სიმაღლეზე, წყალი ელექტროობას კარგად ატარებს.
წყლის ფიზიკური მდგომარეობა. წყალი შეიძლება იყოს სამ მდგომარეობაში: 1. სითხისებური, 2. ორთქლისებური, 3. მყარ მდგომარეობაში.
გადიდება