ჩამოთვალეთ ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა –აგიტაციის ფორმები და მათი ჩატარების წესები? » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» » ჩამოთვალეთ ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა –აგიტაციის ფორმები და მათი ჩატარების წესები?

ჩამოთვალეთ ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა –აგიტაციის ფორმები და მათი ჩატარების წესები?

ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა – აგიტაცია არის სამი სახის:
1.ზეპირი ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა – აგიტაცია. იგი ტარდება ლექციებისა და მოხსენებების გზით, აგრეთვე მოსახლეობაში და საწარმოებში მუშა– მოსამსახურეთა ჯგუფური და ინდივიდუალური საუბრების გზით.
2.ბეჭდვითი ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა – აგიტაცია. იგი ტარდება რაიონულ და საქალაქო, აგრეთვე რესპუბლიკურ ჟურნალ–გაზეთებში სტატიებისა და შენიშვნების გამოქვეყნებით. აგრეთვე ხანძარსაწინააღმდეგო თემებზე ფურცლების, სამახსოვროების, ცალკეული ბროშურებისა და სხვათა გამოცემის გზით.
3.თვალსაჩინო სახვითი ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა – აგიტაცია. იგი ტარდება პლაკატების გამოცემებისა და გავრცელების გზით. ასევე გამოფენების, ვიტრინების, სტენდების მოწყობით სახანძრო თემებზე კინოფილმებისა და დიაფილმების ჩვენებით , მნათი დანადგარების მოწყობითა და სხვა.
1686
    

კომენტარები -
0

რეკლამა