სახელმძღვანელო დოკუმენტები
> ინფორმაცია > სახელმძღვანელო დოკუმენტები

სახელმძღვანელო დოკუმენტები


18-07-2017, 09:13. ავტორი: amuri სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებში შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები

სახანძრო დაცვის სამსახურების მიერ ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების წესდება

სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდება

სახანძრო-ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენების ნორმატივები

ინსტრუქცია სახანძრო ტექნიკის ექსპლუატაციის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
გადიდება