საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის ტრავმა » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» » საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის ტრავმა

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის ტრავმა

შესავალი

სწავლების მიზანია მსმენელმა აითვისოს:

1. ადამიანის ჩონჩხის ანატომია
2. მოტეხილობების თავისებურება, სახეები სიმპტომები და პირველადი მკურნალობა
3.იმობილიზაციის ტექნიკა
4.დისტალური პულსის მნიშვნელობა

ადამიანის ჩონჩხი


საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა


მოტეხილობა

მოტეხილობა – ძვლის მთლიანობის დარღვევა, განპირობებული როგორც ტრავმით ასევე რაიმე პათოლოგიური პროცესით.
- თუკი ჭრილობაში ჩანს მოტეხილი ძვლის ერთი ან მეტი ფრაგმენტი იწოდება ღია მოტეხილობად.
- დახურული მოტეხილობის დროს კანის მთლიანობა არაა დარღვეული.

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა


მოტეხილობების ნიშნები და სიმტომები


საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა
1. ძლიერი ტკივილი
2. შეშუპება
3.ჰემატომა(სისხლჩაქცევა)
4.დეფორმაცია
5.მოძრაობის შეზღუდვა


საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმამოტეხილობის მკურნალობა


ღია მოტეხილობის შემთხვევაში ჭრილობა უნდა შეიხვეს სტერილურად, რათა ჩავატაროთ ინფექციის პრევენცია და ამავ დროს შევაჩეროთ სისხლდენა
1.მოაშორე ყველა ზედმეტი საგანი(ბეჭედი,საათი, ტანსაცმელი)
2.დაადე არტაშანი
3.დაადე ყინული (არა ღია ჭრილობაზე)

იმობილიზაცია


მიზანს წარმოადგენს ფიქსაციის შედეგად დაზიანებული ძვლების მაქსიმალური უძრაობის შენარჩუნება.
- შეეცადე დაზიანებული ძვლების კიდეებმა არ დააზიანოს ახლოსმდებარე კუნთები, ნერვები და სისხლძარღვები. დახურული მოტეხილობა არ უნდა გადაიზარდოს ღიაში.
- კარგი ანალგეზია.
- მოტეხილობის იმობილიზაცია უნდა მოხდეს რიგიდული არტაშნით, რომლის სიგრძე და სიგანეც წინასწარ უნდა შეირჩეს, თუკი კიდური დეფორმირებულია ზომა შეარჩიე მეორე, ჯანსაღი კიდურის მიხედვით.
- თუკი არ გაქვთ არტაშანი.....
- ყოველთვის დატოვე თითები თავისუფალი.
- ჩაატარე კიდურის ელევაცია

ქვედა კიდურის იმობილიზაცია ორი არტაშნის მეთოდით

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა

საჰაერო არტაშანი

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა

წინამხრის, მტევნის და თითების ფიქსაცია

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმაიმობილიზაცია კეთდება


დაზიანების სახეები რომლებიც საჭიროებენ შეხვევას ან იმობილიზაციას

-მოტეხილობა
-სისხლმდენი ჭრილობები
- შხამიანი გველის ნაკბენი
-ამოვარდნილობა

დისტალური პულსის განსაზღვრის მნიშვნელობა

აუცილებელია იმდენად რამდენადაც იგი იძლევა მნიშვნელოვან ინფორმაციას სისხლძარღვების დაზიანების ხარისხზე ან მათ კომპრესიაზე

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა


ამოვარდნილობა

ამოვარდნილობის დიაგნოსტიკა:

1. დეფორმაცია სახსრის ირგვლივ;
2. ტკივილი;
3. შეშუპება;
4. მოძრაობის შეზღუდვა.


ამოვარდნილობის მკურნალობა:

- ამოვარდნილობის მკურნალობაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ნერვებისა და სისხლძარღვების მთლიანობას.
- ამოვარდნილობის დროს სახსრის იმობილიზაცია მოახდინეთ იმ მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშიც აღმოაჩინეთ ეს უკანასკნელიამპუტაცია


მკურნალობა:
1. შეაჩერეთ სისხლდენა;
2. დაამუშავეთ ტაკვი და დაადეთ საიმედო ნახვევი;
3. ადექვატურად დაამუშავეთ ამპუტირებული ნაწილი

ადექვატურად დაამუშავეთ ამპუტირებული ნაწილი:


- შემოახვიეთ ფიზიოლოგიურ ხსნარში დასველებული სველი საფენი და მოათავსეთ პარკში;
- ამის შემდეგ მოათავსეთ კონტეინერში, რომელიც შეიცავს ყინულისა და წყლის ნარევს.
- ამპუტირებული კიდური ტრანსპორტირდება დაზარალებულთან ერთად. (აუცილებლად მიუთითეთ დრო)

ამპუტაცია

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა

ქვედა კიდურის იმობილიზაციის მეთოდები

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა

ზედა კიდურის იმობილიზაციის მეთოდები

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა

საყრდენ - მამოძრავებელი სისტემის  ტრავმა
5585
    

კომენტარები -
0

რეკლამა