იანვრის თვის ცხრილი
> ცხრილი > იანვრის თვის ცხრილი

იანვრის თვის ცხრილი


14-01-2018, 17:35. ავტორი: amuri
რიცხვი; 11,12,13 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-00/12-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:სახანძრო სახელოები და მათი არმატურა

მეცადინეობის საათები 12-50/14-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:საბრძოლო ტანსაცმლის ჩაცმა და განგაშზე გასვლარიცხვი; 14,15,16 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-00/12-35.
სახანძრო პროფილაკქტიკა
თემა:პროფილაქტიკური მუშაობის ორგანიზაცია

მეცადინეობის საათები 12-50/14-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიში: არამექანიხებული სახ.იარაღებით


რიცხვი; 20,21,22 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 11-00/12-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:სახანძრო სახელოები და მათი არმატურა

მეცადინეობის საათები 12-50/14-25.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ნივთიერებათა წვის პროცესი და მისი გავრცელება


რიცხვი; 23,24,25 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 11-00/12-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:სახანძრო სახელოები და მათი არმატურა

მეცადინეობის საათები 12-50/14-25.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ნივთიერებათა წვის პროცესი და მისი გავრცელება


რიცხვი; 20,21,22 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 11-00/12-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:ცეცხლსაქრობი ნივთიერებები და წვის შეწყვეტის ხერხები

მეცადინეობის საათები 12-50/14-25.
თემა:ვარჯიში: არამექანიხებული სახ.იარაღებითრიცხვი; 29,30,31 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 11-00/12-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:სახანძრო სახელოები და მათი არმატურა

მეცადინეობის საათები 12-50/14-25.
თემა:ვარჯიში: არამექანიხებული სახ.იარაღებით
გადიდება