მაისის თვის ცხრილი
> ცხრილი > მაისის თვის ცხრილი

მაისის თვის ცხრილი


6-05-2018, 14:06. ავტორი: amuri
რიცხვი; 2,3,4 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/13-25.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა №8. "ობიექტის შესწავლა"რიცხვი; 5,6,7 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/13-25.
სახანძრო ტექნიკა
თემა №6. "ქაფით, აირით და ორთქლით ქრობის ხელსაწყოები"რიცხვი; 10,11,12 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა №8. "ობიექტის შესწავლა"

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიში ათეულის საბრძოლო გაშლაში
რიცხვი; 13,14,15 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა №7: სახანძრო კავშირგამბულობის და ელექტროხელსაწყოები

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
წესდების შესწავლა
თემა:#2. ხს დანაყოფების სამსახურის წესდებარიცხვი; 16,17,18 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიში ათეულის საბრძოლო გაშლაში
რიცხვი; 19,20,21 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
თემა №: განვლილი მასალების გამეორებარიცხვი; 22,23,24 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
თემა №: განვლილი მასალების გამეორებარიცხვი; 27,28,29 მაისი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
თემა №: განვლილი მასალების გამეორება
გადიდება