თებერვლის თვის ცხრილი » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» » თებერვლის თვის ცხრილი

თებერვლის თვის ცხრილი

რიცხვი;1,2,3 თებერვალი


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრისჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ხელის სახანძრო კიბეები


რიცხვი;6,7,8 თებერვალი


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრისჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო და საავარიო სამაშველო ტექნიკა
თემა:სახანძრო ტუმბოები


რიცხვი;9,10,13 თებერვალი


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრისჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ხელის სახანძრო კიბეები


რიცხვი;14,15,16 თებერვალი


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრისჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო და საავარიო სამაშველო ტექნიკა
თემა:სახანძრო ტუმბოები


რიცხვი;17,20,21 თებერვალი


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრისჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ხელის სახანძრო კიბეები


რიცხვი;22,23,24 თებერვალი


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრისჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო და საავარიო სამაშველო ტექნიკა
თემა:სახანძრო ტუმბოები


რიცხვი;26,27,28 თებერვალი


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრისჩაქრობის და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ხელის სახანძრო კიბეები
1657
    

კომენტარები -
0

რეკლამა