იანვრის თვის ცხრილი » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

იანვრის თვის ცხრილი

რიცხვი; 3,4,5 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიშები ეკიპაჟის, ათეულის, ოცეულის სრული ტაქტიკური შეასძლებლობების გამოყენებით


რიცხვი; 8,9,10 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო და საავარიო სამაშველო ტექნიკა
თემა:ძირითადი და სახანძრო და საავარიო - სამაშველო ავტომობილები


რიცხვი; 11,12,13იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიშები ეკიპაჟის, ათეულის, ოცეულის სრული ტაქტიკური შეასძლებლობების გამოყენებით


რიცხვი; 14,15,16 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო და საავარიო სამაშველო ტექნიკა
თემა:ძირითადი და სახანძრო და საავარიო - სამაშველო ავტომობილები


რიცხვი; 20,21,22 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიშები ეკიპაჟის, ათეულის, ოცეულის სრული ტაქტიკური შეასძლებლობების გამოყენებით


რიცხვი; 23,24,25 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო და საავარიო სამაშველო ტექნიკა
თემა:ძირითადი და სახანძრო და საავარიო - სამაშველო ავტომობილები


რიცხვი; 26,27,28 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო - სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიშები ეკიპაჟის, ათეულის, ოცეულის სრული ტაქტიკური შეასძლებლობების გამოყენებით


რიცხვი; 29,30,31 იანვარი.


მეცადინეობის საათები 10-30/11-15.
სახანძრო - სამაშველო დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზება
თემა:შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №88 სამაშველო დანაყოფის საქმიანობის ორგანიზების წესი

მეცადინეობის საათები 11-30/12-15.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:სახანძრო - სამაშველო ტაქტიკის საფუძვლები

მეცადინეობის საათები 12-30/13-15.
სახანძრო და საავარიო სამაშველო ტექნიკა
თემა:ძირითადი და სახანძრო და საავარიო - სამაშველო ავტომობილები
1847
    

კომენტარები -
0

რეკლამა