აპრილის თვის ცხრილი » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

აპრილის თვის ცხრილი

რიცხვი; 1,2,3 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრის გარჩევა

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიში მაშველი თოკის საშუალებითრიცხვი; 4,5,6 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:სპეციალური და დამხმარე სახანძრო ავტომობილები

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
წესდების შესწავლა
თემა:ხს დანაყოფების სამსახურის წესდებარიცხვი; 10,11,12 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტაქტიკა
თემახანძრის გარჩევა

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:სახანძრო ტუმბოები, ძრავიანი ტუმბოები

რიცხვი; 13,14,15 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:სპეციალური და დამხმარე სახანძრო ავტომობილები

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:სახანძრო ტუმბოები, ძრავიანი ტუმბოებირიცხვი; 16,17,18 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო პროფილაქტიკა
თემა:ხს ღონისძიებები საცხოვრებელ სახლებში

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრის გარჩევარიცხვი; 19,20,21 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:სპეციალური და დამხმარე სახანძრო ავტომობილები

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიში მაშველი თოკის საშუალებით


რიცხვი; 22,23,24 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
წესდების შესწავლა
თემა:ხს დანაყოფების სამსახურის წესდება

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა:ხანძრის გარჩევა


რიცხვი; 25,26,27 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
წესდების შესწავლა
თემა:ხს დანაყოფების სამსახურის წესდება

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:ვარჯიში მაშველი თოკის საშუალებითრიცხვი; 28,29,30 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.

თემა: აპრილის თვის შედეგების შეჯამება
2354
    

კომენტარები -
0

რეკლამა