გამოყენებული ლიტეარატურა: » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» გამოყენებული ლიტეარატურა:

გამოყენებული ლიტეარატურა:

1. „საქართველოს კანონი სახანძრო უსაფრხოების შესახებ“ N2088–IIს 2005 წლის 11 ნოემბერი;
2. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 18 მაისის N649 ბრძანება „სახანძრო–სამაშველო დანაყოფებში შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დამტკიცების შესახებ“;
3. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 21 მაისის N738 ბრძანება „სახანძრო დაცვის სამსახურების მიერ ხანძრის ჩაქრობის და საავარიო–სამაშველო სამუშაოების ჩატარების წესდების დამკიცების შესახებ“;
4. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 26 ოქტომბრის N1254 ბრძანება „სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ“;
5. საქართველოს შინაგა საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 5 აპრილის N518 ბრძანება „სახანძრო ტექნიკის ექსპლუატაციის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“;
6. საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს N415 ბრძანება „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
1104
    

კომენტარები -
0

რეკლამა