აპრილის თვის ცხრილი » მთავარი გვერდი

ვებ.გვერდ "PSD.BORBONCHIA.GE"-ს მიზანია გააშუქოს "ფოთის სახანძრო დაცვის" ისტორია, ფართოდ ასახოს სახანძრო დანაყოფების მიერ განვლილი გზები, წარმოაჩინოს ღვაწლმოსილი მუშაკები, მოგითხროთ სახანძრო საქმის ერთგული და თავდადებული ადამიანების ცხოვრებისა და საქმიანობის შესახებ.

» აპრილის თვის ცხრილი

აპრილის თვის ცხრილი

რიცხვი; 1,2,3 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა#7.ხანძრის გარჩევა

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა: #5. ვარჯიში მაშველი თოკის საშუალებითრიცხვი; 4,5,6 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:#5. სპეციალური და დამხმარე სახანძრო ავტომობილები

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
წესდების შესწავლა
თემა:#2. ხს დანაყოფების სამსახურის წესდებარიცხვი; 10,11,12 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა#7.ხანძრის გარჩევა

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:#6. ვარჯიში წყალსაცავზე სახანძრო ტუმბოს დაყენებითრიცხვი; 13,14,15 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:#5. სპეციალური და დამხმარე სახანძრო ავტომობილები

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა:#6. ვარჯიში წყალსაცავზე სახანძრო ტუმბოს დაყენებითრიცხვი; 16,17,18 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო პროფილაქტიკა
თემა:# 3. ხს ღონისძიებები სცხოვრებელ სახლებში

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა#7.ხანძრის გარჩევარიცხვი; 19,20,21 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
სახანძრო ტექნიკა
თემა:#5. სპეციალური და დამხმარე სახანძრო ავტომობილები

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა: #5. ვარჯიში მაშველი თოკის საშუალებით


რიცხვი; 22,23,24 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
წესდების შესწავლა
თემა:#2. ხს დანაყოფების სამსახურის წესდება

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო ტაქტიკა
თემა#7.ხანძრის გარჩევა


რიცხვი; 25,26,27 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.
წესდების შესწავლა
თემა:#2. ხს დანაყოფების სამსახურის წესდება

მეცადინეობის საათები 11-50/13-25.
სახანძრო სამწყობრო მომზადება
თემა: #5. ვარჯიში მაშველი თოკის საშუალებითრიცხვი; 28,29,30 აპრილი.


მეცადინეობის საათები 10-00/11-35.

თემა: აპრილის თვის შედეგების შეჯამება
481
    

კომენტარები -
0

რეკლამა